Annons:

Oväntat miljontillskott för kommunen –

Befolkningsökningen gläder Tomas Peterson (M). Det kan ge kommunen flera miljoner till i kassan.

Oväntat miljontillskott för kommunen – "Positivt överraskande"

En befolkningsökning på 226 personer ger klirr i kassan för Vimmerby kommun. Det innebär drygt elva miljoner kronor mer i statsbidrag 2017. – Det är ett tillskott vi inte hade räknat med, säger kommunstyrelsens ordförande Tomas Peterson (M).

Annons:

Den 1 november 2015 hade Vimmerby kommun 15 368 invånare. Exakt ett år senare är det 15 594. 

Det visar befolkningssiffror från Statistiska Centralbyrån (SCB). Befolkningsmängden per 1 november är det som avgör hur mycket en kommun får i statsbidrag följande år. 226 fler invånare innebär alltså extra stålar i statsbidrag för Vimmerby kommun.

– Det lär röra sig om över tio miljoner kronor. Det är förstås väldigt välkommet att vi får ett extra tillskott till verksamheterna som vi inte hade räknat med, säger Tomas Peterson (M), ordförande i kommunstyrelsen.

Varför tror du att fler väljer att bosätta sig i Vimmerby kommun?

– Mycket beror på att vi har ett bra näringsliv och en fin turistbransch. Jag har hört att många som sommarjobbat på ALV söker sig hit permanent och jag tror att det är flera faktorer som påverkar positivt. Det känns bra att vi ökar i befolkning och det kom som en positiv överraskning.

Inte bara intäkter

Samtidigt innebär en folkökning inte bara intäkter för en kommun. 

– Det blir fler barn att ta hand om och fler äldre. Det är fler som ska ta del av kommunal service, det är inte bara inkomster. Många av de som har flyttat hit är troligen nyanlända. 

Kommunen räknar med att varje ny invånare genererar 50 000 kronor i nya statsbidrag. 50 000 gånger 226 personer ger 11,3 miljoner kronor in till kommunkassan. Pengar som man inte alls kalkylerat med. 

– Vi har lagt en budget och inte alls pratat om de här pengarna. Vi har fortfarande driftunderskott och ska vara försiktiga med utgifterna, men möjligheten är ju att lägga på pengarna någonstans. Just nu tar vi pengarna som reserv och lägger dem i kommunstyrelsen. 

Kan det innebära mer pengar till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden?

– Det är de två stora verksamheterna och de påverkas mest. Men det finns behov på många ställen, framför allt fastighetsunderhåll. Skola, omsorg och underhåll är väl ganska troligt. 

Många nya barn

Det är också en ökning av antalet nyfödda barn i Vimmerby i år. 

– Vi har ett bra födelseöverskott, det är många nya barn som kommer till och de ska ha omsorg och skola. Vi måste klara av en ökande befolkning och en bättre välfärd. Bostadsfrågan är också viktig när man diskuterat det här. 

Finns det för lite bostäder i Vimmerby?

– Det skulle behöva byggas fler och fler av privata intressen. Det finns sådana kontakter som kommer emellanåt och vi får se vad som händer. 

Hur mycket påverkar det här tankarna på en ny förskola och skola?

– Det påverkar helt klart, det gör det absolut. Sedan måste vi analysera och se var de här befolkningsförändringarna sker, men jag antar att det främst är i Vimmerby stad. Vi måste titta på var trycket ökar mest.

Utan framgång har vi sökt ekonomichefen Mattias Karlsson.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt