Annons:

Barnskötare inom kommunens förskoleverksamhet kan bli fastanställda efter att kommunen gått ifrån kritiserad princip. Foto: Vimmerby kommun

Kommunen frångår sitt eget mål – fastanställer barnskötare

Sedan 2007 har kommunen haft som mål att 100 procent av personalen inom förskolan ska vara utbildade pedagoger. Nu frångår man sin egen målsättning – och fastanställer barnskötare som finns i verksamheten.

Annons:

Sedan kommunen antog målsättningen har man inte fastanställt några barnskötare inom förskolan. De barnskötare som tillkommit i verksamheten har fått gå på vikariat ända sedan kommunen antog sin målsättning för tio år sedan.

Nu, i det ansträngda läge som råder inom förskolan, frångår förvaltningen principen och fastanställer barnskötare.

– Vi frångår ambitionsnivån på hundra procent förskollärare i dagsläget. I hela landet råder brist på legitimerade förskollärare och när vi nu ska bemanna flera nya avdelningar måste vi vara realistiska när vi ska rekrytera. För att starta ny verksamhet behövs medarbetare med erfarenhet och nyutbildade för att få till bra arbetslag och det är också ett skäl till att i dagsläget söka efter både förskollärare och barnskötare, skriver verksamhetschefen Anne-Cathrine Ingström i ett mejl till DV. 

Ligger över rikssnittet

Andelen förskollärare i Vimmerby kommun är 50 procent i den senaste officiella statistiken. Nya siffror kommer under innevarande månad. Rikssnittet ligger hela sex procentenheter lägre vid senaste mätningen.

Enligt Anne-Cathrine Ingström är målsättningen orealistisk i det rådande läget.

– Ambitionsnivån på hundra 100 procent legitimerade förskollärare ligger kvar som ett inriktningsbeslut, men det finns en differens i tillgång och efterfrågan på förskollärare i landet och det får vi anpassa oss till. Vi måste vara realistiska i den situation vi är i nu.

Går igenom alla vikariat

Kommunen går även igenom alla vikariat i verksamheten.

– Arbete pågår där vi tittar igenom alla anställningar där personer går på vikariat för att se över möjligheten att tillsvidareanställa. Det gäller både barnskötare och förskollärare, skriver Ingström. 

Kommunalrådet Helen Nilsson (S) tycker att förvaltningen gör rätt.

– Jag tycker att det är en bra lösning. Jag förstår det kvalitativa tänket när det gäller förskolelärare, men små barn behöver kanske mer omsorg än och inte så mycket pedagogik och vi har många grupper med små barn. Jag tror på en kombination mellan förskolelärare och barnskötare, säger hon. 

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt