Annons:

Kommunen kan sätta stopp för långlivat projekt i Afrika

Kommunen kan sätta stopp för det långlivade projektet i Uganda. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Kommunen kan sätta stopp för långlivat projekt i Afrika

Kommunen har haft ett utbytesprojekt med en kommun i Uganda sedan mitten av 00-talet. Nu kan projektet ta slut.
– Men vi tog beslut att avvakta, säger Jacob Käll (C), ordförande i kommunstyrelsen.

Annons:

Det så kallade Mukonoprojektet har kommunen arbetat med ända sedan 2007. Det var då den dåvarande ordföranden i kommunstyrelsen, Carl-Axel Centerstig (C) tecknade ett avtal med borgmästaren i Mukono i Uganda om ett partnerskap. 

Året därpå ansökte kommunerna hos ICLD, Internationellt centrum för lokal demokrati och beviljades medel. Först rörde det sig om ett projekt på ett år, men det har sedan förlängts flera gånger. 

Under åren har ett flertal utbyten skett i såväl Mukono som Vimmerby och representanter från respektive kommuns styr- och projektgrupp har varit på plats i de båda kommunerna. 

Fokus har legat på att öka ungas delaktighet, inkludering, möjlighet att påverka, jämställdhet och medvetenhet om demokratiska, kulturella och etiska rättigheter.

"Sammantaget har aktiviteterna bidragit till att skapa mötesplatser, som exempelvis Globträdet, Fabriken och byggnation av ett ungdomscenter i Mukono vid vilka barn och unga konkret erbjuds möjlighet att föra dialog och diskussion med vuxna både lokalt, regionalt, nationellt som internationellt", skriver kommunen.

Tvekar

Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde fanns två förslag att ta ställning till. Antingen göra en ny och stor ansökan – eller helt avsluta projektet.

Förslaget från kommunstyrelsens arbetsutskott var att fimpa Mukono-projektet. Det berodde på att man inte bedömde sig ha ekonomiska eller personella resurser att fortsätta med arbetet. 

– Det är mycket jobb och stort ansvar. Även om pengarna kommer från annat håll så ska kommunen gå in med personella resurser och det är svårt, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll.

Ändå valde kommunstyrelsen att inte helt avbryta samarbetet.

– Projektet avslutas inte nu. Vi avvaktar istället och ser om vi eventuellt kan fortsäta vid en ny ansökningsomgång nästa år.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt