Annons:

Itsam flyttades för enklare rekrytering – arbetet totalsågas

Itsam flyttade till Linköping för att det skulle bli lättare att rekrytera. Det tycks ha blivit svårare och arbetet med kompetensförsörjningen totalsågas i en revisionsrapport.

Itsam flyttades för enklare rekrytering – arbetet totalsågas

Itsam flyttades från Kisa till Linköping för att det skulle bli enklare med rekrytering. Men nu totalsågas kommunalförbundets arbete med rekrytering i en granskningsrapport.

Annons:

PwC, som tagit fram rapporten, slår fast att direktionen i Itsam inte har säkerställt ett ”ändamålsenligt arbete” med kompetensförsörjningen. Totalt har man undersökt fem olika frågor på området och i fyra av fem kommer man fram till att Itsams arbete inte uppfyller förväntningarna. PÅ det femte området gör man det delvis.

– Det är en tung kritik på den här punkten, men vi vet också att Itsam sitter i en utsatt position just nu. Itsam ska komma in med svar och vi hoppas att det här ska bli bättre, sa kommunens revisor Claes Markstedt på senaste fullmäktigemötet.

Revisorerna riktar bred kritik

Vad som verkar närmast frapperande är att det överhuvudtaget saknas styrdokument på området. Det finns ingen tydlig ansvarsfördelning, inga uppsatta mål/strategier, inget aktivt arbete för att säkra kompetensförsörjningen och det genomförs inga uppföljningar av avgångsintervjuer. 

Revisorerna rekommenderar bland annat följande åtgärder:

  • Tillse att det tas fram styrande dokument för området såsom personalpolicy, kompetensförsörjningsstrategi och/eller kompetensförsörjningsplan.
  • Överväg att ta fram en strategi kring attraktiv arbetsgivare samt stärka arbetet med förbundets varumärke som arbetsgivare.
  • Analysera informationen som kommer fram på avgångsintervjuerna som ett redskap för att utveckla förbundets varumärke som arbetsgivare.

Resultatet i enkäten har störtdykt

Itsams HR-frågor ska skötas av Åtvidabergs kommun, men revisorerna anser att formerna är otydliga. Överlag slår man fast att förekomsten av styrdokument är bristfällig på en generell nivå inom Itsam. 

När det gäller arbetet med att öka attraktiviteten som arbetsgivare får Itsam delvis godkänt. Där lyfter man fram att alla medarbetare som inte är schemalagda erbjudits att jobba halvtid på distans och det finns även en rekryteringsbonus för befintligt anställda på 10 000 kronor. Trivseln på arbetsplatsen tycks också har störtdykt under de senaste åren. 2020 svarade 92% av medarbetarna att man upplever Itsam som en attraktiv arbetsplats. 2021 var det 67 % och 2022 bara 45.

Granskingen slår också fast att Itsam varken har tillräckligt med medarbetare eller rätt kompetens ”för att klara sin verksamhet framåt”. Bland annat saknas det systemtekniker.

”I intervjuer med fackliga företrädare framgår att Itsam har svårigheter med att säkra bemanningen i dagsläget. Det uppges vara svårt att rekrytera personal med rätt kompetens och flera medarbetare är ensamma om att ha en viss kritisk kompetens vilket innebär att organisationen är känslig för sjukfrånvaro och kommande pensionsavgångar”, skriver PwC.

"Finns stora utmaningar"

Lösningen för närvarande är att Itsam hyr in personal. Man har inte heller någon plan eller strategi för hur befintlig personal ska kunna utvecklas. Det enda som lyfts för att säkra kompetensförsörjningen är att Itsams chefer deltar i Vimmerby kommuns omfattande och hårt kritiserade ledarskapsprogram.

”Vår granskning visar att det finns stora utmaningar utifrån vakanser samt sårbarhet och de enskilda insatser som finns kopplat till kompetensförsörjningsområdet bedöms inte vara ett tillräckligt arbete för att säkra kompetensförsörjningen framåt”, skriver revisionen.

Itsam har strax över 40 medarbetare. Arbetet styrs delvis av den politiskt tillsatta direktionen, men också genom en styrgrupp med medlemskommunernas kommundirektörer.

Rapporten är såklart extra intressant eftersom det enda egentliga syftet med att flytta kontoret från Kisa till Linköping – flytten genomfördes 2019 – var att säkerställa kommunalförbundets tillgång till kompetens.

Rapporten slår fast att åtgärden totalt misslyckats – och att förbundet i stort sett inte bedriver något systematiskt arbete för att nå en förbättring.

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt