Annons:

Budgeten klar: så mycket ska investeras – så stort ska överskottet bli

Kommunstyrelsen var till stor del överens om budgeten för 2018. Här oppositionsrådet Ingela Nilsson Nachtweij (C) och kommunalrådet Tomas Peterson (M).

Budgeten klar: så mycket ska investeras – så stort ska överskottet bli

I dag klubbade kommunstyrelsen Vimmerbys budget för 2018. Totalt kommer 56 miljoner kronor att investeras i olika projekt under nästa år. De två blocken var överens i stora delar – men är fortfarande oense om den nya förskolan.
– Det är en stark budget, men den kunde varit ännu starkare, säger kommunalrådet Tomas Peterson.
Kommunen budgeterar med ett överskott på 20,2 miljoner kronor.

Annons:

I dag togs beslut om budget för kommunen 2018 – en budget där majoritet och opposition är klart mer överens än för några år sedan. Dessutom syns inga spår av några nedläggnings- eller nedskärningsåtgärder.

Kommunen budgeterar med ett överskott på 20,2 miljoner kronor vilket motsvarar 2,2 procent av statsbidrag och skatteintäkter.

– Mattias Karlsson (ekonomichef) vill att vi ska vara upp mot 2,5 till 3,0 procent och det är såklart en fördel, men vi landar i det här, säger Tomas Peterson (M).

På investeringssidan ser kommunen ett utrymme på 56 miljoner kronor, delvis tack vare att man inte lyckas uppfylla vare sig årets eller fjolårets investeringsbudget. 

Räddningstjänsten får 11,5 miljoner till nya fordon, miljöinsatser tre miljoner, nya bostadsområdet vid Nossen 3,8 miljoner, Vimarhaga och Borghaga 2,5 miljoner och 3 miljoner till asfalteringsprogrammet. 

Man lägger också en miljon för planering av en utbyggnad av Vidala som väntas kosta totalt 35 miljoner kronor. 

Projekteringen av en ny förskolan väntas kosta en halv miljon nästa år och därefter 39,75 miljoner under de två efterföljande åren. 

Här är de två blocken fortfarande rejält oense. Majoriteten vill bygga tio avdelningar i Skytthagen i VOK-skogen – oppositionen vill bygga sex avdelningar någon annanstans i Vimmerby och skapa ytterligare 40 förskoleplatser i Djursdala och Gullringen. Där vill C bygga två avdelningar i skolfastigheten på vardera ställe.

– När det gäller investeringsbudgeten är det ett rejält påslag. Vi kan göra det delvis genom att vi investerat väldigt lite de senaste åren, vilket gör att vi har ett större utrymme nästa år. När det gäller Centerpartiets förslag vill vi inte föregripa några kommande beslut. Vi vill inte låsa fast oss, utan låta det vara öppet för kommande beslutsfattare. Strukturerna behöver ses över och vi har bett om framtidsprognoser och liknande, säger Peterson.

Skatten oförändrad

Övergripande så sänker kommunen sin låneram från 1,52 miljarder till 1,4. 

– Vi har amorterat rejält så vi kan sänka låneramen rätt mycket. 

Målet nästa år är att amortera minst 15 miljoner kronor. Samtliga investeringar ska självfinansieras. 

– Det är viktigt att vi kan amortera och en del väntande investeringar kommer kosta för oss.  Vi har satt oss ner och tittat på en tioårsplan. Det kommer vi politiskt att behandla ur behovssynpunkt. Det är stora investeringsbehov som kommer och allt kanske inte behöver göras i kommunal regi. Det finns möjlighet att driva välfärdsverksamhet på annat sätt.

Skatten lämnas oförändrad och kvarstår på 22,36 öre per skattekrona. I år har Vimmerby länets högsta skattesats. 

"Utreda möjligheten"

Majoriteten valde att stötta Centerpartiets förslag om att utöka budgeten för föreningsbidragen med 100 000 kronor. 

– Det var en neddragning vi gjorde 2016. Nu känner vi att vi kan ställa upp det, men vi vill att det ska vara bredare än föreningslivet och omfatta hela fritids-och kulturlivet.

Centerpartiet ville lägga ytterligare 200 000 kronor på Kulturskolan, dra ner näringslivsavdelningen med en tjänst och försöka att finansiera en tjänst med olika projektmedel. Det skulle spara en halv miljon kronor.

– Vi vill utreda den möjligheten. Är det någonstans man kan finanseria externt är det näringslivet. Vi ser det här som en satsning och inte som en nedmontering, säger Ingela Nilsson Nachtweij.

Majoriteten var inte med på det. 

– Det är lösa boliner att försöka till en projektanställning för en så viktig post. Hur länge får man pengar? Får man pengar? Vi har svårt att tro att den möjligheten finns, säger Eva Berglund (S).

Flera voteringar

Centerpartiet ville också skjuta fram ombyggnationen av stadshusets entré – det som ska ge ett samlat kundcenter – till 2019. 

– Det är sannolikt att det inte kommer bli av och då kan vi skjuta fram det, säger Ingela Nilsson Nachtweij (C). 

Kostnaden beräknas bli 1,8 miljoner kronor. 

– Vi låter det ligga kvar i budgeten 2018. Vi behöver skärpa till säkerheten och tre receptioner ska bli en, säger Peterson (M).

Det blev voteringar om flera av Centerpartiets säryrkanden: pengar till Kulturskolan, tillskapande av två avdelningar i Djursdala och Brännebro skola, 500 000 kronor på förskolan i Tuna, 500 000 kronor på solceller på kommunala fastigheter, en miljon kronor för byte av hallgolv och vikvägg i Idrottshallen. I samtliga voteringar blev det 6-3 till majoriteten. Vänsterpartiet stöttade Centerpartiets yrkanden. 

Centerpartiet anser att de tar ett större ekonomiskt ansvar. 

– Vi finansierar 2,1 miljoner av de 3,5 miljonerna till förskolan genom besparingar. Majoriteten finansierar med höjt invånarantal med 67 personer och våra 1,6 miljoner motsvarar 26 invånare och möjligheter att klara en mindre räntehöjning 2018, som många tror kommer inträffa. Vi i C inser att vi behöver höja de finansiella målen för kommunen och det är skälet till att vi lägger större besparingar 2018. De besparingar vi föreslår innebär inga kvalitetsförsämringar i verksamheterna enligt vår bedömning, säger Nilsson Nachtweij.

Kommunstyrelsen lägger fem miljoner kronor på oförutsedda medel i budgeten 2018.

Slutligen kommer budgeten tas upp i kommunfullmäktige.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt