Annons:

Centerpartiet tar avstånd från INN:s uttalanden:

Lars Sandberg, Peter Karlsson och Jacob Käll representerade Centerpartiet på dagens presskonferens. Foto: Simon Henriksson

Centerpartiet tar avstånd från INN:s uttalanden: "Att avgå var enda vägen"

Efter en lång tid av turbulens i Vimmerbypolitiken avgick Ingela Nilsson Nachtweij (C) som kommunstyrelsens ordförande på torsdagen. Något annat var oundvikligt, säger Centerpartiet på en presskonferens.
– Vi är otroligt ledsna för att vi har nått en punkt där detta var oundvikligt, säger Peter Karlsson, gruppstyrelseordförande för Centerpartiet.

Annons:

Kritiken har varit hård och kommit från många håll. Nu på torsdagsmorgonen lämnade Ingela Nilsson Nachtweij beskedet att hon lämnar posten som kommunstyrelsens ordförande i Vimmerby.

Detta ett drygt år efter valet där hon och hennes parti firade stora framgångar.

– Ingela och vi har dragit samma slutsats. Med de för arbetsmiljön nödvändiga beslut som fattades i kommunstyrelsen, där Ingela förbjöds att ensamt träffa tjänstemän, går det inte att arbeta. Vi är otroligt ledsna att vi har nått en punkt där detta var oundvikligt, säger Peter Karlsson (C) på en presskonferens på torsdagen. 

Jacob Käll (C), ersättare i kommunstyrelsen, säger att kommunstyrelsens beslut var nödvändigt.

– Det är viktigt att poängtera att kommunstyrelsen har yttersta ansvaret att se till att vi har en sund arbetsmiljö. Den 30 september tog kommunstyrelsen beslut om att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram en handlingsplan. Den arbetsgruppen jobbar med skyddsombudet för åtgärder på både kort och lång sikt, vad det innebär med de problem vi har i dag och vad det kan få för konsekvenser. Vi kommer lägga förslag på åtgärder utifrån den konsekvensbeskrivningen och kommer kontinuerligt återrapportera det till KS för att få en god arbetsmiljö. Arbetsmiljön måste säkras och förtroendet måste byggas upp igen, säger Käll.

Tar avstånd

Peter Karlsson meddelar också att partiet inte står bakom Ingela Nilsson Nachtweijs uttalande om kommundirektören och andra ledande tjänstemän. 

– Vi har fullt förtroende för kommundirektör och tjänstemän. Det är Ingelas berättelse, men vi står inte bakom det. Vi har försökt att komma fram till en lösning och ser att det är en lång resa för att bygga tillit mellan politiker och tjänstemän.

Uppfattar ni att det är Carolina Leijonram som hon syftar på när hon skriver om "management by fear"?

– Jag har ingen kommentar till det.

Har ni tryckt på för att hon ska avgå?

– Det här är Ingelas beslut, men vi har sett att det är enda vägen att gå.

Så ni har tryckt på?

– Det är ett samrådigt beslut, vi är enade. Vi har försökt att hitta lösningar under lång tid men inte lyckats komma fram. Det beslutet som fattades i kommunstyrelsen gör det omöjligt att bedriva framåtsyftande politik. Men vi kommer fortsätta bedriva hennes och Centerpartiets politik.

Varför avgår hon just nu?

– Vi har nått en punkt där vi inte lyckats hitta en lösning.

Lars Sandberg: 

– Avgörande är beslutet som var tvunget att tas i kommunstyrelsen. Det går inte att arbeta som KSO under de förhållandena. 

"Borde lagt mer vikt vid det"

För snart två veckor sedan fick Nilsson Nachtweij återgå till att arbeta i stadshuset. Peter Karlsson (C) säger att situationen egentligen inte förändrats sedan dess.

– Vi har varit tvungna att backa upp under veckorna som har gått så att personalen känner sig trygg i sina kontakter. Det blev då en omöjlighet att hon skulle leda det arbetet. Vi ska sammanställa och titta på uppgifter i förhandslingsgruppen.

Diskuterades inte förtroendet mellan kommunalrådet och kommundirektören innan kommunalrådet tillträdde?

– Den frågan tog vi inte på så stort allvar som vi borde ha gjort. Det kan vi vara efterkloka och säga att vi borde ha lagt mer vikt vid.

Hur mycket av det här tror ni beror på den aggressiva framtoning ni hade i opposition?

– Det tror jag inte har bidragit så mycket, det är nog andra saker som ligger bakom.

Jacob Käll: 

– Det är viktigt att poängtera att detta inte ska beskrivas som eller är en personkonflikt mellan två människor. Det är ett stort arbetsmiljöproblem som berör alla. 

Hur kan den här situationen ha uppstått när Centerpartiet har styrt den här kommunen längre än något annat parti?

– Det har vi också frågat oss många gånger. Det har vi inget svar på. 

"Inget snack"

Jacob Käll säger att fokus framåt är att lösa arbetsmiljösituationen.

– Det kommer vi rapportera om, men frågan är hur lönt det är att gräva bakåt. Vi gör en bedömning av vad som är nödvändigt.

Behövs det mer fakta på bordet?

– Det är inte alls säkert, men vi måste komma vidare. 

Vem som ska ersätta Nilsson Nachtweij som KSO är oklart.

– Vi ska utse en ny KSO, vi är ett demokratiskt parti och kommer att ha möten, nomineringar och val, säger Peter Karlsson.

Är ni överens i alliansen om att C ska tillsätta KSO?

– Det är inget snack. Vi är helt överens om det.

Trots att det är er kandidat som avgår efter bara ett antal månader?

– Ja. Det är vi som ska utse en ny KSO. 

Alliansen fortsätter

Under tiden kommer Niklas Gustafsson (M), vice ordförande i kommunstyrelsen under Marie Nicholsons (M) föräldraledighet, leda arbetet. Hur lång tid det tar innan en ny KSO finns på plats är också okänt.

– Det är svårt att bedöma, det kan ta månader. Vi har en valberedning som måste igång nu.

Att Vimmerbyalliansen ska fortsätta styra Vimmerby är partierna överens om.

– Det är klart att samarbetet fått sig en knäck efter vad våra kollegor har sagt om oss, men vi har tillit och förhoppning om att det ska lösa sig. 

Hur har det här skadat förtroendet för Vimmerbypolitiken hos allmänheten?

– Det gör vi en bedömning om i arbetsgruppen, det är svårt att gradera. Men förtroendet stärks inte av det som har hänt, säger Jacob Käll.

Peter Karlsson:

– Det här är inte bra för någon. En del har stannat av och det skapar inget förtroende. Det är en lång väg tillbaka och vi inom politiken har ansvaret. Jag vill betona att tjänstemännen trots turbulensen har jobbat framåt och vi kommer fixa en budget.

Varför har man låtit det gå så långt?

– Vi har jobbat med att hitta lösningar och trodde att vi skulle kunna göra det. Jag erkänner att det är ett misslyckande.

"Stöttat henne tillräckligt"

Nilsson Nachtweij har meddelat att hon inte kommer lämna några kommentarer i dag. Om hon fortsätter inom politiken är oklart.

– Det är hennes ställningstagande och vi har ingen information kring det. 

Har ni stöttat henne tillräckligt?

– Det känner vi, väldigt mycket. Jag hoppas att hon känner likadant. Vi har arbetat för att hon ska komma tillbaka, men det går inte.

Kan hon återvända till att bli KSO på sikt?

– Det är svårt att säga, det går inte att spekulera i.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt