Annons:

Mer pengar till nämnderna och lägre politikerarvoden – ny egen budget från Vänsterpartiet

Jens Stenman och Lars Johansson, samt övriga vänsterpartister, vill satsa på nämnderna i sin budget. Foto: Simon Henriksson

Mer pengar till nämnderna och lägre politikerarvoden – ny egen budget från Vänsterpartiet

Lägre politikerarvoden, ytterligare tillskott till nämnderna och lägre resultatmål. Det är huvuddelarna i Vänsterpartiets nya budget.
– Människors förtroende för tjänstemän och politiker är otroligt lågt. Något konkret behöver göras, säger Lars Johansson (V).

Annons:

På måndag ska Vimmerby kommun fatta beslut om en ny budget för 2020. Jämfört med tidigare år har budgetprocessen varit lågmäld och få partier har presenterat sina tankar. Socialdemokraterna har gått ut med en budget – helt utan ekonomiska aspekter. I stället har det presenterats som ett visionspaket, där tjänstemännen ska visa hur det kan genomföras.

Vänsterpartiet lägger dock, som under flera år, en egen budget i kommunfullmäktige. 

– Vi har jobbat väldigt seriöst med budgeten i många år nu och anser att vi har den mest genomarbetade produkten. Majoriteten saknar politiska prioriteringar och har ett ganska kalt dokument i Vimmerby. Vi har konsekvent pekat på att det saknas pengar i nämnderna, ändå kommer man inte tillrätta med budgetunderskotten. "De håller inte budget", brukar det heta. Men nämnderna lägger fram sina behov och det är behov som är lagstyrda eller tvingande, ändå blir inte tillskottet i paritet med det. Så kan man göra, men det är egentligen en besparing utan att säga vad nämnderna ska göra. Det jobbas varje år med åtgärdspaket och att ekonomin är det viktigaste upprepas, men då måste man tala klarspråk eller ge tillräckligt med resurser, säger vänsterduon Lars Johansson och Jens Stenman. 

Att nämndsledamöterna – oftast oavsett partifärg – efterfrågar mer pengar är också ett tydligt tecken, anser Vänsterpartiet.

– Nämndsrepresentanterna säger att det här inte räcker. Ändå röstar man för sitt eget partis budget. Vi utgår från nämndernas behov och anpassar oss efter det. Men självklart lägger vi inte en budget som går minus, men vi måste utgå från vad nämnderna behöver.

Stort miljontillskott

Vänsterpartiet ger barn- och utbildningsnämnden fyra miljoner kronor mer än förslaget som väntas gå igenom på måndag. Socialnämnden får 10,2 miljoner kronor ytterligare om V får bestämma. 

– Då når vi alla de behov som finns i nämnderna. En del av de pengarna går till barnomsorg på obekväma tider. Då tänker vi att man kan börja med att införa det vardagar på kvällstid. Tidigare har vi fått höra att lokalerna inte är anpassade för att sova i, men barnen sover redan middag i dag. Varför kan de inte göra det i samma lokal på kvällstid? Vi vill sätta en organisation och komma igång med det. 

Pengarna till socialnämnden ska gå till att täcka lagstadgade aktiviteter där statliga bidrag försvinner. 

Finansieringen sker genom ett överskottsmål på en procent i stället för två. Dessutom vill V spara in på politikernas arvoden, utbildningar i ledarskap samt genom att lägga mindre pengar under posten "Oförutsedda medel" under kommunstyrelsen. 

– I majoritetens budget finns det 5,4 miljoner kronor i oförutsedda medel. Det går inte ihop sig när nämnderna är kraftigt underbudgeterade, då är det inte rätt sak att lägga extrapengar där. Det vi i första hand ska göra är att driva en kommuns grundverksamheter. 

V vill att politikernas arvoden sänks från 90 till 80 procent av riksdagsmannaarvodet. 

– Det skulle ge 700 000 kronor totalt. 

På ledarskapsutveckling vill man spara en halv miljon kronor.

– Det går att hitta ett bättre koncept med gemensamma seminarium och hitta ledarskapsutveckling som finns internt. Sedan får man utvärdera, men vi kan inte bara lägga skattepengar på nya konsulter. Vi tror att med tanke på den turbulens som har varit är det ännu viktigare att få en struktur som får faktisk effekt. Vi tycker att det här ska byggas utifrån vilka kompetenser vi har och inte ovanifrån från Linköping, säger Jacob Kant (V).

Lars Johansson: 

– Vi menar att det behövs en omstart och det här paketet minskar avståndet. Människors förtroende för tjänstemän och politiker är otroligt lågt. Därför vill vi göra något konkret. 

Behöver nämnderna ha stora tillskott år efter år när verksamheterna är dyra jämfört med jämförbara kommuner? Går det inte att hitta besparingar i stället?

– Andra partier, som inte vill ge de här tillskotten, får svara för vad det är de vill ta bort. Man förklarar inte ens vad som ska bort. Vad vi läser utifrån nämndsplaner och äskanden, så är det saker som inte går att ta bort. Det är nya lagkrav, indragna statsstöd och nya tjänster. Utan det klaras inte verksamheten, säger Jacob Kant.

Lars Johansson säger att Vänsterpartiets teori aldrig prövats. 

– Majoritetens beslut att inte ge tillräckligt har dock prövats. Nämnderna når aldrig den budget som finns på papper. Sedan är det så att vi har höga kostnader i Vimmerby kommun och samtidigt inte bättre verksamheter eller högre löner. Det är ingen quick fix, men det måste tittas på i lugn och ro. Det finns mycket som tynger och har tyngt kommunen som avtalet om VTT, Arla och satsningen på Krönsmon. Men det är inget vi kan göra åt nu. Nu vältrar staten över kostnader på kommunerna och kommunerna har svårt att få ihop det. 

Vill se utvecklingspaket

Vänsterpartiet vill också satsa på ett utvecklingspaket på 1,2 miljoner kronor.

Det handlar bland annat om återställt aktivitetsbidrag till föreningar på 250 000 kronor, en halv miljon till Kulturskolan för fler kurser eller lägre avgifter, 100 000 kronor för stärkande av biblioteksfilialerna, 50 000 kronor för att pensionärsorganisationerna ska hjälpa pensionärer att söka bostadstillägg och 150 000 kronor som lokala utvecklingsgrupper kan söka för särskilda aktiviteter i bygden. 

Dessutom kommer man lägga två säryrkanden på kommande budgetfullmäktige. Det handlar om 15 000 kronor till elevråden och 60 000 kronor på att inventera tomma fastigheter runt om i kommunen. 

– Falkenberg, Götene och Sollefteå har något liknande. I Falkenberg har man nu 45 fastigheter som inte står öde längre. I ett antal är det fastboende som bor. De här 60 000 kronorna skulle betala tillbaka sig väldigt fort. Socialdemokraternas mål är att vi ska bli 17 000 invånare. Då behövs det 800 nybyggda bostäder på tre år. Det tror ingen på. Då måste man flytta in i befintliga bostäder, säger Jens Steman.

– Den minsta satsningen är den på elevråden. Det kanske inte ändrar så mycket, men det bygger en känsla av att man kan göra skillnad och ger dem en resurs att satsa, säger Lars Johansson och fortsätter:

– Vi ser ett behov av satsningar och skapa framtidstro i kommunen. Vi tror på småsatsningar och att ta tillvara på folks engagemang. Att minska avståndet mellan stadshuset och vanligt folk. 

Pengarna tillkommer genom en omfördelning inom kommunstyrelsen.

"Ganska tröstlöst"

Vänsterpartiet har i många år lagt en egen budget, men fått igenom rätt lite i den politiska verkligheten.

Är det inte tröstlöst att lägga så mycket energi på det?

– Det är ganska tröstlöst, men det klargör för oss själva hur vi tänker. Vi visar pedagogiskt och erbjuder ett alternativ. Vi är ett litet parti som står ensamt, men man måste också ha en plan och idéer när man vinner valet. Det har varken Socialdemokraterna eller Centerpartiet haft. Inget parti presenterar en enda idé och ger inte tillräckligt med resurser, säger Lars Johansson. 

Att inte bara lova guld och gröna skogar är viktigt, menar vänsterpartisterna.

– Många har en nidbild av Vänsterpartiet som ekonomiskt oansvariga. För oss är det viktigt att visa att vi inte är det. Man kan komma långt med att lova vitt och brett, men förr eller senare tröttnar folk på det. 

– Vi har ju fått igenom hel del, bland annat extrasatsningen på Kvinnojouren, och vi ser att år för år så har den styrande majoriteten närmat sig vår budget. De använder en del av våra argument och våra idéer, så på det viset påverkar vi indirekt. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt