Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Vimmerby. Genom att använda Dagens Vimmerby tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta

Annons:

Skolinspektionen ingriper mot Vimarskolan.

Skolinspektionen kritisk: "Följde inte skollagens bestämmelser"

Skolinspektionen kräver att Vimmerby kommun vidtar åtgärder. Detta efter att myndigheten utrett en anmälan mot Vimarskolan. Inspektionen anser att Vimarskolan och kommunen inte har följt skollagens bestämmelser.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

I april i år mottog Skolinspektionen en anmälan gällande skolsituationen för en elev vid Vimarskolan. Anmälaren hade angett att en elev blivit utsatt för kränkande behandling under flera år. Enligt anmälan skulle personal beskylla eleven för att prata och störa på lektioner, vilket gjorde att eleven kände sig kränkt inför sina klasskompisar. Anmälaren tar också upp flera liknande incidenter som ska hänt under ett par års tid.

Elevens vårdnadshavare skrev också till rektorn att eleven hade blivit kränkt.

"Disciplinära åtgärder"

Kommunen anser dock att eleven inte har utsatts för kränkande behandling och att personal inte har fått information om att eleven ansett sig kränkt. 

Skolan har inte uppfattat att det rört sig om kränkande behandling, då det handlat om disciplinära åtgärder för att upprätthålla trivsel och studiero, skriver man. 

Vimarskolan har inte anmält händelserna till kommunen eftersom personalen ansåg att eleven inte utsatts för kränkande behandling.

En brist

Skolinspektionens utredning har handlat om huruvida Vimmerby kommun, som är huvudman för verksamheten, har följt bestämmelserna i skollagen om kränkande behandling.

Inspektionen har kommit fram till att Vimarskolan och Vimmerby kommun inte har följt skollagens bestämmelser om skyldigheten att anmäla uppgifter om kränkande behandling till huvudmannen i samband med en av händelserna. Skolinspektionen bedömer samtidigt att det inte framkommit omständigheter som visar att skolan och kommunen på annat sätt har brustit i arbetet med att motverka kränkande behandling.

Inspektionen skriver att "huvudmannen ska alltid informeras när rektor får kännedom om att en elev anser sig utsatt för kränkande behandling. Det finns inget utrymme för skolpersonalen att göra en bedömning av hur allvarlig en händelse är innan den anmäls till huvudmannen". 

Skolinspektionens utredning visar att det angetts från anmälaren till skolans rektor att eleven i samband med en händelse blivit trakasserad av andra elever, som sagt elaka saker. Detta ger enligt inspektionens bedömning stöd för att rektorn fått kännedom om att eleven ansett sig utsatt för kränkande behandling. 

Skolan har utrett händelsen, men inte anmält till Vimmerby kommun. Detta är en brist, konstaterar Skolinspektionen.

Ingriper mot skolan

I sitt beslut skriver Skolinspektionen att "det inte är visat att eleven har utsatts för kränkande behandling av personal". Däremot ingriper inspektionen mot skolan. Senast den 1 februari nästa år ska kommunen ha vidtagit åtgärder så att skollagens krav att motverka kränkande behandling uppfylls.

I detta ingår att rektorn vid kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten anmäler detta till huvudmannen.

De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag redovisas skriftligt för Skolinspektionen. Redovisningen ska lämnas av tjänsteman på nämndens vägnar eller av berörd nämnd.

Fotnot: Här kan du läsa rektor Pernilla Begus syn på beslutet. 

Simon Henriksson

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

0 kommentarer

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

Annons: