Annons:

Vattenståndet i Yxern är det lägsta på 20 år – men beslut från Länsstyrelsen dröjer. Foto: Bertil Andersson

Inget beslut om Yxern förrän mitten av augusti

Kammarrätten, Yxerns Regleringsföretag och de närboende vill att länsstyrelsen höjer vattennivån i Yxern så snabbt som möjligt. Men beslut om Yxern fattas tidigast i mitten av augusti. – Vi har sagt att vi ska återkomma efter semestern, säger tillförordnade landshövdingen Malin Almqvist.

Annons:

Vattennivån i Yxern är lägre än någonsin. Den 25 juni var vattenståndet i sjön 90,73 meter över havet. Det är 1,56 meter lägre än det normala vattenståndet. På vissa platser har vattenlinjen dragits tillbaka uppemot 100 meter, vilket naturligtvis påverkar djurlivet negativt.

Skälen till situationen är främst två: lite nederbörd och den uråldriga vattendomen som kräver ett visst uttag ur sjön. Problemet är att minimigränsen för hur mycket vatten som sjön ska tappas med är för hög under rådande omständigheter.

0,3 kubikmeter mindre

Den 29 juni träffade kommunerna i Vimmerby och Västervik representanter för Yxerns Regleringsföretag. Mötet slutade med att Yxerns Regleringsföretag, som majoritetsägs av Tekniska verken i Linköping, bad länsstyrelsen om ett föreläggande för att kunna minska tappningen under vattendomens minimikrav.

Regleringsföretaget vill att Länsstyrelsen, med stöd av en paragraf i Miljöbalken, tillåter en minimitappning på 0,5 kubikmeter/sekund tills vattennivån stigit till 91,6 meter över havet. I dag töms Yxern med 0,8 kubikmeter/sekund och har så gjort i tre år med ett mindre undantag.

Bad om skyndsam handläggning

Yxerns Regleringsföretag avslutade brevet med en önskan om skyndsam hantering: ”Vi ser fram emot en snabb handläggning av ärendet då situationen, vilket framgår av nulägesbeskrivningen, är mycket allvarlig.”

Någon skyndsam hantering verkar det inte bli.

– Jag har funnits vid sidan av det här ärendet, men är inte exakt insatt. Jag vet att vi sagt att vi ska återkomma efter semestern, mer än så kan jag inte uttala mig just nu, säger tillförordnade landshövdingen Malin Almqvist.

Hur ser du på regleringsföretagets förslag på ett föreläggande från Länsstyrelsen?

– Jag har hört det och förstått det och det finns också en dom som anger vilka nivåer som gäller. Det är inte så lätt för oss att gå in med ett föreläggande.

Kommer ni kräva att vattenuttaget minskas i ett föreläggande?

– Vi har sagt att vi ska återkomma med svar efter semestrarna. Det handlar om mitten av augusti.

Kan ni snabba på det?

– Vi gör det så snabbt vi kan och det är viktigt att vi gör det rättssäkert. Mer än så kan jag inte säga just nu.

Dagens Vimmerby har även sökt Eva Brynolf, chef över Länsstyrelsens miljöenhet, och Carl Stenberg, chefsjurist. 

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt