Annons:

Den digitala budgetdebatten blev en rörig historia. Foto: Skärmdump

Mycket rörig budgetprocess i fullmäktige – "Vill hävda att det är olagligt"

Ett rörigt år fick en mycket rörig budgetprocess. När det var dags att ta det sista beslutet om budgeten för 2021 var inte majoritet och opposition överens om vad man skulle ta beslut om.
– Jag vill hävda att det är olagligt att hindra oss, säger vänsterpartisten Lars Johansson.

Annons:

Ingenting har varit sig likt under coronapandemin och budgetprocessen i Vimmerby försköts kraftigt. Först i november togs ramarna och på måndagskvällen skulle fullmäktige fatta beslut om detaljerna i budgeten – för ett år som redan börjat.

Eller vad skulle man ta beslut om? Oenigheten verkade stor bland majoritet och opposition.

– Nu säger man att vi inte får lägga de yrkanden vi gör. Då är det tämligen meningslöst att ta upp dem. Vi har en budgetordning som går till så att vi tar rambeslut innan sommaren och detaljbudget i november. När det är rambudget diskuteras inte detaljerna och nu sägs det uttryckligen att vi inte får frångå de ramar som finns. När ska vi då diskutera hur vi vill att kommunen ska styras? Menar verkligen ordföranden (Leif Larsson, reds.anm.) och presidiet att alla yrkanden måste vara beredda i kommunstyrelsen innan de lyfts? Då skulle vi aldrig få fatta ett beslut som går emot tidigare beslut kommunfullmäktige fattat. Det vore väldigt olämpligt att inte ha en budgetdebatt och jag vill hävda att det vore olagligt att hindra oss. Jag anser mig ha rätt till det och yrkar bifall till de yrkanden vi har lagt, säger vänsterpartisten Lars Johansson, som var den första att reagera.

Fullmäktiges ordförande, Leif Larsson, försökte då reda ut situationen.

– Vi har resonerat så här: det här är ett fördelningsbeslut om hur ramarna ska fördelas inom respektive nämnd. Allt annat är inte berett. Det är motiveringen. Sedan finns det möjlighet under året att återkomma, i nämnderna, och det är viktigt att man gör det. Alternativet är att återkomma i form av interpellationer eller motioner. Jag beklagar om det funnits en oklarhet, men det här är ett fördelningsbeslut utifrån tidigare beslut om hur driftsidan i budgeten ska fördelas. Tidigare har vi tagit beslut om investeringsramen och det är det som ligger i handlingarna. Det finns också en plan för 2022-2023, säger Leif Larsson.

"Rörig budgetprocess"

Peter Högberg (S) delade stora delar av Lars Johanssons (V) bild.

– Vi kan vara överens om att det varit en rörig budgetprocess. Jag skulle vilja hävda att de yrkande vi i dag lägger ligger med i det budgetmaterial som kommunstyrelsen hanterade 27 oktober och likaså i kommunfullmäktige i november. Det har behandlats och varit uppe, och berör inte kommunstyrelsens budget. Jag tycker våra yrkanden kan behandlas i kväll. Vi har redan sett att Ola Gustafsson (KD) lagt förändringsyrkanden. 

Leif Larsson: 

– I era yrkanden ligger utredningsuppdrag och det är ingen fördelning av hur man fördelar budgeten. Ert yrkande kring kultur- och fritidssektorn ligger enligt fördelningsbeslut och därför får ni ställa det. 

Eva Berglund (S) ville också kommentera. 

– Vi tar en rambudget på sommaren och sedan ett beslut i november. Ska det bara vara en redovisning från nämnderna, hur man har fördelat sin tilldelade rambudget? 

Leif Larsson igen:

– Vi behöver se över hela processen. Det är få kommuner som har en så krånglig process som vi har. 

Ajournering begärdes

Men diskussionen om vad som fick sägas och yrkas fortsatte: 

– Vi spränger inga ramar. Utredningsuppdrag får kosta det vi har lagt i vår budget. Då förstår jag inte hur vi inte kan få lägga dessa yrkanden, säger Helen Nilsson (S). 

Leif Larsson upprepade vad han tidigare sagt, att detta inte rörde detaljbudgeten. 

– Jag välkomnar en kommande diskussion om budgetprocessen. Kanske har vi ett gammaldags sätt att göra det på, som innebär merarbete? Jag tänker att vi behöver jobba över gränserna och tillsammans, säger kommunalrådet Jacob Käll (C). 

Slut på röran? Nej, då begärdes ajournering i fem minuter av fullmäktiges presidium.

– Vi kan konstatera att 2021 års budgetprocess inte varit lik någon annan, mest beroende på pandemin. Utifrån det har vi sagt att det finns anledning att resonera om och besluta om en budgetprocess vi är bekväma med och hemma i. Det är siktet framöver. Nämnerna har börjat jobba utifrån ramarna i november och man får inte tappa tempo. Är det inte lagligt, då rättar vi och så får vi diskutera det igen, sa Leif Larsson och frågade fullmäktige om de kunde ta en förenkling och besluta partivis, med varje partis budgetförslag som en helhet. 

"Tar politiken på allvar"

Det accepterades av övriga oppositionen och en mindre debatt om själva detaljbudgeten kunde ta sin början.

– Vi har en tuff ekonomisk situation och det är som vi har sagt innan, det är lite kniven mot strupen-läge nu när vi sänkt avkastningsmålet. Målet är förstås att få upp den på sikt. Mitt anförande kommer inte innehålla så mycket siffror, sa Jacob Käll. 

Han berättade om de tillskott som barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden fått inför innevarande år. Helen Nilsson, som företräder det största oppositionspartiet Socialdemokraterna, menade att budgetläget ser kärvt ut framåt. 

– När ni sänker överskottsmålet och lånar upp – ja, då kommer vi få det jäkligt tufft framöver. Att ta igen gapet, när vi tittar på prognoserna för 2022-2023, blir inte lätt. Då får återigen ställa vårt hopp till en godhjärtad regering. 

Sverigedemokraternas Anneli Jakobsson förklarade att man inte hade så mycket att säga, men att man tar politiken på största allvar. 

– Vi önskar ett samhälle där människor känner sig trygga och där människor ska kunna gå ensamma vilken tid som helst. Vi vill ha frivilliga delade turer, eftersom det finns de som gillar det. 

"Slår sig för bröstet"

Båda centerpartisterna Peter Karlsson, ordförande i BUN, och Lars Sandberg, ordförande i socialnämnden, gick igenom hur nämnderna ska fördela sina tillskott. Här och här kan du läsa mer om detta. 

Ola Gustafsson (KD) kallade det för historiska satsningar på socialnämnden, vilket fick Eva Berglund att reagera och mena att Gustafsson slog sig för bröstet.

– Till stor del är det statliga pengar. Går man tillbaka till tidigare mandatperioder har det lagts betydligt mer egna pengar på socialnämnden. Det är inte säkert att det här täcker hål som funnits i många år, säger Berglund (S).

– Jag har inte slagit mig för bröstet, men det är så ovanligt mycket att det är historiskt. Sedan kommer knappt åtta miljoner från staten och övriga från majoriteten. 

Vänsterpartisten Lars Johansson sa att han var glad över att majoriteten lyssnat på partiets argument och tidigare budgetförslag.

– Till stora delar liknar den här budgeten starkt Vänsterpartiets tidigare. Då har vi varit ekonomiskt oansvariga och velat sätta kommunen i Lyxfällan. Men vi kan bara applådera att man lyssnat på våra argument och det är bra att vi lär oss av varandra. Trots tillskotten saknas det fortfarande pengar i nämnderna och det återstår mycket jobb för att långsiktigt komma till rätta med de höga kostnaderna och en ekonomi som vi tror på.

Största investeringarna

Fullmäktiges ordförande ställde sedan de fem förslagen mot varandra: kommunstyrelsens, majoritetens, Socialdemokraternas, Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets. Majoritetens förslag skilde sig marginellt från kommunstyrelsens. Det handlade främst om att 200 000 kronor flyttades från oförutsedda medel till utvecklingsavdelningen för kultur- och fritidssektorn. Socialdemokraterna yrkade bland annat att 600 000 kronor skulle tillföras till föreningsstödet och att en utredning skulle tillsättas för att se över hur delade turer kan tas bort. S ville också utreda hur kommunen snarast kan komma igång med byggnation av trygghetsboende, antingen i egen regi eller av extern entreprenör.

Majoritetens förslag gick igenom och oppositionspartierna reserverade sig. 

Årets budget omsluter därmed drygt en miljard kronor och årets resultat ska landa på 10,7 miljoner kronor. Totalt 80 miljoner kronor ska investeras, där 50 miljoner kronor självfinansieras. Övriga 30 finansieras via lån och gäller förskola och vård- och omsorgsboende i Nybble. I planen för 2022 finns 165 miljoner kronor till samma ändamål.

Andra större investeringar är 10 miljoner på ett nytt kök i Frödinge skola, 4,5 miljoner på exploatering vid Nybble, 2,9 vid Stubingränd samt 2,5 på Krönsmons gatunät och 2,8 miljoner på ett nytt konstgräs på Ceos.

Här kan du läsa mer om budgetbeslutet i november.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

1 kommentarer

arne grip 28 januari 2021 00.06

Förvaltningsrätten har sagt att Luleå KFs beslut på mötet i dec 2020 är ogiltiga. Under det digitala mötet kunde inte alla se varandra. Kommunallagen är inte anpassad till pandemin. Men fram tills riksdagen ändrar lagen ska den följas. Röran på Vimmerby KF 25 jan 2021 kan vara olaglig.

En påminnelse! KF skulle ha prövat styrelsen för 2019, före utgången av juni 2020. Protokoll från mötet 15 juni 2020 visar att man inte prövade ansvaret för hela styrelsen.

Kommunen kräver att medborgarna ska följa lagen. Den medborgare som får kännedom om brott är skyldig att anmäla brott. Jag uppmanar KF att man ska sluta bryta mot lagen och pröva hela styrelsens ansvar för 2019.

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

+ =  

Annons:

Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Vimmerby. Genom att använda Dagens Vimmerby tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta