Annons:

Micael Glennfalk.

GLENNFALK: "Vimarhem ska agera utifrån planen"

Det är i nästa månad sex år sedan Vimmerby kommun la fram det reviderade gestaltningsprogrammet Vackra Vimmerby.

Annons:

Jag tog själv initiativet och kommunstyrelsen var enig; Vimmerby skulle ha ett gestaltningsprogram som både det allmänna och det privata kunde luta sig emot.

Skälet var ”att stärka kommunens attraktionskraft som ett besöksmål året runt och för att skapa en vackert och hemtrevlig miljö för människor som bor här.”

Bakgrunden var att dåvarande stadsarkitekten Bo Klarén hade problem med politikerna. De fattade beslut men ville inte följa dem. Trädplaner hade tagits fram, exempelvis för Södra Vi, som dock det kommunala energibolaget Vemab struntade i och grävde ledningar där det skulle vara en trädallé. Tjänstemän och en hel del politiker tyckte att ”vi måste ha en plan” som skulle hålla över tid.

Sagt och gjort. För en respekterad summa pengar anlitades Tengboms, en välkänd och aktad arkitektbyrå. Det skulle bli kvalitativt bra.

Gammelcentern tillbaka?

Det tog inte mer än sex år förrän det började naggas i kanterna, exempelvis vid Rönnbärsgatans slut, mellan Sparbanken/Kyrkogården/Ica.  Och nu senast Vimarhem som tänker bygga på Uven, ett bygge man inte vill ha dialog omkring förrän man spikat sitt förslag, om man ska tro insändare i Vimmerby Tidning.

Vimmerbyprofilen Mikael Sandström, ordförande i Bevara Vimmerby, har högljutt protesterat i VT, och Vimarhems ordförande Magnus Danlid (c) har försvarat bolagets hållning.

Är gammelcentern tillbaka i maktposition? Kommunalrådet Jakob Käll, ny centerpartist har ju ambitioner att föra dialog både till höger och vänster och med folk i allmänhet. Hans öppna och mjuka framtoning har uppskattats. Men de få gammelcenterpartister som är kvar vid makten rår han tydligen inte på.

Här är det viktigt att majoritetspartierna (kd) och (m) sätter ned foten och förklarar att det är en ny tid. En tid för breda samtal.

Vackra Vimmerby är en plan politiken i sin helhet ställt sig bakom. Det betyder att också Vimarhem ska agera utifrån den planen.

Vimarhem förfäktar nu en idé om att ta hem ett centralt upphandlat bygge, i princip gratis ritningar, och bygga enbart på pris och funktion. Man har att ta hänsyn till sin ekonomi, sedan många år dränerad av underprissatta hyror som hämmat även privata byggnationer eftersom hyresgästföreningen lutar sig mot överenskommelsen med Vimarhem. Vimarhem har över 50 procent av hyreshusbeståndet i kommunen. Det innebär ett stort ansvar för att bygga arkitektritat, vackert och efter dialog med olika intressenter så det inte bara passar in i stadsbilden, utan också blir en tillgång. En fastighet byggt av ett kommunalt bolag i en stadskärna är inget enbart för den representativa demokratin, ungefär som det skulle vara en sotningstaxa eller nåt.

Ska vara en stolthet

Byggnaden ska stå i många, många år, den ska vara en stolthet, den ska ha en design som passar ”i planen” och inte enbart baseras på en ekonomisk parameter. Också privata byggherrar bör förevisas gestaltningsprogrammet och givetvis ska plan- och byggarkitekter i kommunen ha plan en att hämta idéer ur.

Bevara Vimmerby vill ha en dialog och bör få en sådan innan Vimarhem tar sina inriktningsbeslut, formella eller informella. Föreningen är den enda med ett genuint, ideellt intresse för stadsplaneringen och har också förmåga att torgföra idéer utan politiska bindningar.

Det 55 sidor tjocka gestaltningsprogrammet är detaljerat. Ett jättebra dokument, beslutat i enighet, som över tid skulle förvandla vår stad till en attraktion i sig, utöver de attraktiva Astrid-inslag som redan finns. Den hanterar stråk och gator, infarter och entréer till staden, stadskärnan, trädgårdsstaden med mera.

Om stadskärnans utveckling skrivs: ”Med en gemensam utformning i hela stadskärnan som knyter an till den genuina karaktären som kännetecknar Vimmerby utvecklas en attraktiv stadskärna med en tydlig identitet.” Detta är långt ifrån ”centralt upphandlad byggnad” men det kanske ändå går att forma så att man kan bygga prisvärt. Om bara dialogen kommer igång.

Jag tycker att politiker, framförallt i kommunstyrelsen, i bolagen, i Miljö och Bygg, tar en genomläsning av planen och funderar på hur stadsplaneringen ska kunna användas för att skapa en ”hemtrevlig miljö för människorna som bor här.” Och samtidigt bygga ett besöksmål som gör skäl för namnet Vackra Vimmerby.

När ni har läst planen. Starta dialogen. Innan ni bygger och upphandlar.

Ta tillvara det stora intresse som finns hos oss som bor här.

Fotnot: Journalisten, entreprenören och f.d. kommunalrådet (m) i Vimmerby (2010-2015) Micael Glennfalk, skriver återkommande krönikor i vår tidning, där synpunkter på politik och samhällsföreteelser lokalt, regionalt och nationellt framförs. Krönikörens åsikter är alltid hans egna och inte tidningens.

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt