Annons:

Avgift för kollektivtrafik –

Stämningen ombord har blivit bättre där man infört nolltaxa, menar Viktor Arnell på planka.nu

Avgift för kollektivtrafik – "En tröskel som skapar konflikt"

KLTs nya biljettsystem är dysfunktionellt, menar de chaufförer som använder systemet. Enligt Viktor Arnell på planka.nu är liknande avgiftsproblematik snarare regel än undantag.

Annons:

De busschaufförer som sedan 16:e augusti använder KLTs nya biljettsystem har fått en försämrad arbetsmiljö, menar chaufför Roger Eriksson på Nilsbuss. Viktor Arnell på planka.nu hävdar att konflikter mellan chaufför och resenär ligger i den avgiftsbelagda kollektivtrafikens natur:

– Avgiftssystemet är idag både en tröskel för att välja kollektivtrafiken och skapar onödiga konflikter när det inte fungerar, när det blir missförstånd eller när folk inte har råd. Man lägger stora resurser på krångliga och dyra biljettsystem, inklusive kontrollapparat, som egentligen bara har funktionen att hindra de som inte har råd att åka med kollektivtrafiken. Avgifterna har en avskräckande effekt, och gör också systemet mer sårbart, vilket blivit tydligt under pandemin.

Avslag baserat på misstolkning

Senast ifjol var frågan om nolltaxa uppe på kommunstyrelsens bord i Västervik. Då röstades förslaget ner, med hänvisning till en forskningsrapport som gjorde gällande att nolltaxa skulle locka cyklister och fotgängare, men inte bilister. Enligt Viktor Arnell är detta en misstolkning av rapporten:

–Tyvärr har författarna i slutsatsen formulerat sig på ett sätt som inte har stöd i rapporten. Jag har själv kontaktat dem om detta, de höll med och formulerade om sig. Men samhällsbyggnadsenheten i Västervik hann bara läsa den tidigare sammanfattningen, som inte stämmer. I våra ögon är det synd att man misstolkade det så, även om man säkert hittat andra sätt att avfärda motionen annars.

Positiva effekter

Avgiftsfri kollektivtrafik finns på många platser i världen idag och där man infört nolltaxa har flera positiva effekter noterats, menar Viktor Arnell:

– I kombination med andra åtgärder, som förbättrad linjesträckning, minskar trafikproblem, bilism och koldioxidutsläpp. I mindre samhällen ökar gemenskapen när man träffar folk på bussen som man tidigare bara såg passera i bilen. Stämningen ombord blev bättre när resenärerna kände att det är “vår” buss och inte något de enbart har ett kundförhållande till. Kollektivtrafiken blir en förlängning av det offentliga rummet. Man har även sett att besöken på äldreboenden ökar

Billigare för de flesta

Redan idag är kollektivtrafiken till hälften finansierad med skatt och till hälften med avgifter. Enligt Viktor Arnell skulle det innebära billigare resor för de flesta om den biljettfinansierade intäktshalvan skulle ersättas med skatt:

–Skattehöjningen skulle vara betydligt lägre än kostnaden för ett månadskort om man tjänar under topplönenivå. Skatteintäkterna går också att kombinera med annan finansiering, från andra som tjänar på att folk kan transportera sig, t.ex. företag.

Annons:

Henrik Nestor

henrik@henriknestor.com

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt