Övergången skulle förstås vara ett hårt slag för Västervik.