Annons:

Ingela Nilsson Nachtweij får rätt mot kommunen i Förvaltningsrätten. Foto: Arkivbild

KOMMUNEN GJORDE FEL – VAR INTE RÄTT ATT NEKA NILSSON NACHTWEIJ ANSVARSFRIHET

Det var fel att neka Ingela Nilsson Nachtweij ansvarsfrihet. Det slår förvaltningsrätten fast i sin bedömning.
"Sammantaget finner förvaltningsrätten att kommunfullmäktiges beslut inte haft erforderligt stöd i kommunallagen", skriver man i domen.

Annons:

Ingela Nilsson Nachtweij (C) avgick som kommunstyrelsens ordförande den 10 oktober 2019 efter en längre tids turbulens i kommunpolitiken. Hon hade då kritiserats hårt från flera håll för att skapa arbetsmiljöproblem i stadshuset. Kort innan hon meddelade sin avgång i ett Facebookinlägg, hade hon förbjudits att träffa tjänstemän ensam. Hon hade också fått jobba hemifrån en tid. 

På kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2020 tog ett oenigt fullmäktige beslut om att vägra Nilsson Nachtweij ansvarsfrihet för uppdraget som kommunstyrelsens ordförande i Vimmerby kommun under 2019. 

Nilsson Nachtweij överklagade beslutet om att vägra henne ansvarsfrihet till förvaltningsrätten. 

”I första hand hävdar jag att det saknats rättslig grund för att vägra ge ansvarsfrihet. Ansvarsfrihetsprövningen i kommunfullmäktige bereds av kommunfullmäktiges presidie och de anger att mitt ledarskap efter sommaren är grunden för att inte bevilja mig ansvarsfrihet för 2019. Från och med den 9 september förvägrades jag att arbeta i Stadshuset på mitt kontor på grund av att kommundirektören sjukskrivit sig och angav mitt ledarskap som skäl och flera ledande chefer bad Vimmerbyalliansen om att jag inte skulle vistas i Stadshuset från och med den 9 september. Enligt ovan har jag tyvärr inte tjänstgjort som KSO efter sommaren varför det därmed inte kan ansvarsprövas på de grunder som kommunfullmäktiges presidie föreslår och som KF oenigt ställt sig bakom”, skrev hon bland annat i sitt överklagande. 

Kommunstyrelsen avvisade hennes överklagan och skrev till förvaltningsrätten att man ansåg att beslutet var lagligt. 

– Som kommunstyrelse åligger det oss att svara för kommunens räkning. Hon har överklagat ansvarsfrihetsfrågan med anledning av att hon vill pröva lagligheten i beslutet. Vi har svarat att vi anser att beslutet är lagligt och togs i laga ordning, sa Marie Nicholson (M), vice ordförande i kommunstyrelsen. 

Hon ville inte sia om utgången i rätten, men kände sig inte orolig för att rätten skulle anse något annat än kommunstyrelsen. 

Beslutet var inte riktigt

Men i veckan kom domen från förvaltningsrätten i Linköping. Rätten anser inte att beslutet att neka Nilsson Nachtweij ansvarsfrihet hade stöd i kommunallagen. 

Rätten skriver i domen att när det gäller frågan om att vägra ansvarsfrihet inte råder full frihet och att det rör sig om en mycket ingripande åtgärd att vägra ansvarsfrihet. Det är av stor vikt att fullmäktige fattar sitt beslut utifrån en omsorgsfull prövning i varje enskilt fall, skriver rätten. 

"Anmärkningarna som riktas mot Ingela Nilsson Nachtweij avser brister i hennes agerande i samband med utförandet av uppdraget som kommunstyrelsens ordförande. De beskrivna förhållandena som under en längre tid uppges ha lett till bland annat oklarhet ifråga om rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstemän, negativa effekter på arbetet med planering och styrning liksom utförandet av styrelsens stödfunktioner och arbetsmiljön kan givetvis inte försvaras. Såvitt framkommit har emellertid styrelseordförandens agerande, trots att det kan antas ha varit störande för arbetets fortgång, inte förhindrat att kommunstyrelsens förvaltningsuppgifter har utförts", skriver rätten. 

Sammantaget anser inte rätten att beslutet var riktigt. 

"Förvaltningsrätten finner att kommunfullmäktiges beslut att vägra Ingela Nilsson Nachtweij ansvarsfrihet inte haft erforderligt stöd i kommunallagens regler om utkrävande av ansvar", skriver man som en förklaring till varför beslutet upphävs.

Vi söker Ingela Nilsson Nachtweij för en kommentar.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt