Annons:

Magnus Danlid är ordförande för Vimarhem. Till höger bolagets vd Johan Oléhn. Foto: Ossian Mathiasson

REPLIK: Helheten ska bli bra när det gäller Uvenbygget

Vimmerby kommun befinner sig just nu liksom hela världen i en situation där vi försöker på bästa sätt jobba oss framåt, under rådande pandemi. Jag upplever att alla i Vimmerby kommunkoncern inklusive bolagen samt i näringslivet, gemensamt jobbar med framåtsyftande projekt allt för att vi ska stå väl rustade inför ett framtida samhälle utan Pandemi. 

Annons:

Det var länge sedan det planerades och byggdes så många bostäder i Vimmerby som nu, såväl egna villor, bostadsrätter och hyresrätter. Många andra kommuner skulle vara glada om det vore sån framåtanda i sin kommun som det nu är i Vimmerby.

Ibland får man intryck av att vissa skribenter tycker det vore bättre att inte göra något alls. Då skulle det vara frid och fröjd i Vimmerby. Nu senast har skribenten Micael Glennfalk i offentliga medier målat upp en bild av hur delar av den nuvarande kommunledningen driver en bakåtsträvande linje som syftar till ett sämre Vimmerby. Min bild är tvärtom; att alla nu jobbar för ett bättre och attraktivare Vimmerby där hela kommunen ska utvecklas.

*

Glennfalk talar om brist på dialog; min minnesbild under de fem år Glennfalk styrde Vimmerby kommunstyrelse var inte alltid fylld av dialog och samförståndslösningar.

En välkänd Gränsögrupp bestående av moderater och socialdemokrater bildades där man jobbade fram förslag på bl a skolnedläggningar i Vimmerby, vilket resulterade i en folkomröstning.

Vimarhem var redo att bygga ett nytt hyreshus på Pistolsmeden innan jag kom med i Vimarhems styrelse 2013. Men bland andra du Glennfalk drev på ett byggstopp i KF. Viktigare då för dig att inte bygga alls, om det inte gjordes enligt din egna modell och ordergivning.

*

De vidlyftiga idéerna fortsatte där ett var att det allmännyttiga bostadsbolaget Vimarhem skulle tvingas sälja vår Uventomt till förlustpris vilket hade inneburit att Vimarhems hyresgäster skulle finanserna privata aktörers affärer, som skulle inneburit ett tvåvåningshus utan hiss. Alltså inte ens tillgänglighetsanpassat.

Samtidigt säger nu Glennfalk att hyresgästerna i Vimmerby betalar för låga hyror. Det är sant att Vimarhem anser att hyrorna behöver höjas lite mer än vad hyresgästföreningen anser. Nu har vi en sådan förhandlingsmodell i Sverige och även i Vimmerby att ett bostadsbolag inte kan sätta vilka hyror man vill. Den kunskapen kan vara bra att även skribenten Glennfalk känner till.

Apropå dialog. Micael Glennfalk; se till att ha städat framför egen dörr innan du kritiserar andra för att inte föra dialog.  

*    

Jag kan försäkra att Vimarhem har focus på att helheten ska bli bra gällande Uvenbygget. Drygt 30 nya lägenheter i Vimmerby tycker vi är bra, dessutom tillgänglighetsanpassade till ett rimligt pris vilket gör att Vimmerbybor förhoppningsvis tycker det är ett bra boendealternativ. Design och utformning i relation till ekonomi är viktiga aspekter att ta hänsyn till. Jag upplever att vi i styrelsen för Vimarhem har ett gott samarbete i dessa utvecklingsfrågor. Dessutom så tar vi hänsyn till goda idéer från olika aktörer som vill Vimmerbys utveckling väl.

Vimarhem jobbar varje dag med att förbättra såväl befintliga bostäder som nybyggnadsprojekt, dock alltid med ett ekonomiskt grundtänkande. Sedan kan Glennfalk kalla de nuvarande ekonomiska rimlighetsbedömningarna i Vimarhems projekt för att höra till ”gammelcentern”. Det tycker jag är ett fint omdöme, framförallt om man jämför med hur det var före förra valet 2018 där inte alltid ekonomin stod i första focus då beslut skulle fattas.

Om 1.5 år är det val igen i Vimmerby och då får väljarna möjligheten att ge sitt betyg till hur kommunen nu sköts. Kanske vill Vimmerbys väljare ha tillbaka moderaterna och socialdemokraterna att gemensamt leda kommunen som de gjorde mellan 2015 – 2018 med tillhörande Gränsögrupp mm, eller inte. Vi får se!

Magnus Danlid (C)
Ordförande i Vimarhem

Repliken är ett svar på Micael Glennfalks krönika i helgen.

Annons:

Gästskribent

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt